vrijdag, 20. mei 2011 - 12:01

Provinciebestuur Zeeland blij met borging publieke belang kerncentrale Borssele

DELTA, het Zeeuwse energiebedrijf is voor 100 % eigendom van gemeenten en provincies. De Provincie Zeeland is met 50 % van de aandelen de grootste.

Sinds de verkoop van Essent aan het Duitse RWE is er een juridisch geschil over de aandelen van Essent in EPZ, de huidige kerncentrale in Borssele.
Op aandringen van de publieke aandeelhouders van zowel Delta als Essent zijn de partijen op zoek gegaan naar een minnelijke oplossing voor het geschil.

Gedeputeerde Kees van Beveren, een van de initiatiefnemers, is blij dat het er nu op lijkt dat het juridisch geschil beëindigd is en dat het publieke belang in de kerncentrale geborgd is. De meerderheid van de aandelen komt immers in handen van DELTA.

De Zeeuwse overheden hebben via het aandeelhouderschap in DELTA hun publieke verantwoordelijkheid vastgelegd. Dat is een duidelijk signaal voor de Zeeuwse bevolking en een pijler onder het draagvlak binnen Zeeland voor de kerncentrale.
Provincie:
Tag(s):