woensdag, 23. februari 2011 - 22:46

Provincies ondersteunen burgerinitiatieven klimaatverandering

Het project 'Neem de Mensen Mee!', dat burgers wil ondersteunen in hun initiatieven om klimaatverandering of de gevolgen ervan te beperken, krijgt een financiële bijdrage van 180.000 euro uit Europa.

Het project is een samenwerking van de Grensregio Vlaanderen-Nederland: de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland.

Vandaag keurde de Stuurgroep Interreg IV A Vlaanderen-Nederland het project 'Neem de mensen mee!' goed. In totaal wordt daarmee, inclusief cofinanciering, 360.000 euro in de Grensregio Vlaanderen-Nederland geïnvesteerd.

Het project 'Neem de mensen mee!' wil inwoners uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland uitnodigen concrete initiatieven te ontwikkelen om klimaatverandering, of de gevolgen ervan, te beperken. Ze worden 'burgerambassadeurs' in de strijd tegen klimaatverandering, die ook in de lage landen actueel is. Het klimaatprobleem vraagt om gerichte aanpassingsmaatregelen. Hierin draagt de overheid een grote verantwoordelijkheid, maar ze kan niet zonder steun van de samenleving. Daarom is 'Neem de Mensen Mee!' ontwikkeld.

De eerste stap is het opstellen van een grensoverschrijdend wetenschappelijk klimaateffect schetsboek over de verwachte klimaatveranderingen en de effecten daarvan. Op basis hiervan worden een folder en een korte documentaire gemaakt, die inwoners kunnen inspireren tot het ontplooien van initiatieven. Als deze burgerambassadeurs een stichting of vereniging meekrijgen in een duurzame actie kunnen ze financiële ondersteuning tot een maximum van 15.000 euro aanvragen in de vorm van een CO2UPON. In totaal is 155.000 beschikbaar. Informatie over de CO2UPONs en de voorwaarden kan aangevraagd worden via nmm@zeeland.nl.

Een andere activiteit binnen het project voorziet in een opleiding voor natuurgidsen over de regiospecifieke effecten van de klimaatsverandering op fauna en flora. In het kader van deze gidsenopleiding worden medio 2012 verschillende publieksavonden georganiseerd in de drie deelnemende provincies.

Gedeputeerde Marten Wiersma: 'We willen de burgers duidelijk maken dat hun initiatieven ons wat waard zijn. Gemotiveerde mensen hebben vaak heel goede ideeën en wij ondersteunen hen om die verder uit te werken. De burgerambassadeurs hopen we vooral te bereiken via ontmoetingen bij duurzame evenementen, zoals de zonnebootrace en de klimaatweek'.

Het project 'Neem de mensen mee!' is nauw gerelateerd aan andere grensoverschrijdende projecten waarin klimaatmitigatie en -adaptatie aan de orde zijn, zoals 'Bio Base Europe' en 'NATUURlijk Water'. Meer informatie over deze en andere Interregprojecten uit de Grensregio Vlaanderen - Nederland vindt u op www.grensregio.eu

De Europese Commissie stelt via het Interregprogramma 2007-2013 onder meer aan de Grensregio Vlaanderen-Nederland middelen ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, voor grensoverschrijdende samenwerking, die de duurzame sociaal-economische ontwikkeling in de grensregio bevordert. Hiervoor werd door het partnerschap van 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies en de beide lidstaten Vlaanderen en Nederland een breed programma ontwikkeld om in tal van domeinen samenwerkingsverbanden te bevorderen. Met de goedkeuring van deze projecten is in de samenwerking en verdere sociaal-economische ontwikkeling van de grensregio wederom een belangrijke stap gezet.

Met de goedkeuring van deze projecten is binnen de grensregio inmiddels voor een totaalbedrag van euro 85.185.369,15 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling geïnvesteerd. Het voor de gehele periode 2007-2013 beschikbare bedrag uit dit fonds bedraagt euro 94.873.561,00.
Provincie:
Tag(s):