maandag, 5. december 2011 - 11:15 Update: 08-07-2014 0:55

Psychische gevolgen van tegenslagen afhankelijk van sociaal-economische status

Mensen hoger op de sociaal-economische ladder ondervinden minder psychisch leed van grote tegenslagen zoals echtscheiding en onvrijwillig ontslag dan mensen lager op de ladder. Dat blijkt uit onderzoek van Jornt Mandemakers, waarop hij vrijdag 9 december promoveert aan Tilburg University.

Grote tegenslagen in het leven, zoals echtscheiding en ontslag, beïnvloeden het welbevinden. Het meeste onderzoek daarnaar houdt echter geen rekening met individuele verschillen tussen mensen. Jornt Mandemakers onderzocht in hoeverre de klap van zulke tegenslagen verschilt naar gelang de sociaal-economische positie. Hij bekeek de psychische gevolgen van echtscheiding zowel op de betrokken volwassenen als op de kinderen, evenals het oplopen van een ernstige fysieke handicap en onvrijwillig ontslag uit een baan.

Op basis van Britse en Nederlandse data die verzameld werden gedurende een periode van 1 tot 10 jaar, laat Mandemakers zien dat het psychisch leed als gevolg van grote tegenslagen sterk afhangt van sociaal-economische status. Kinderen van hoger opgeleide ouders hebben minder last van ouderlijke echtscheiding. En nadelige psychische consequenties van echtscheiding, gehandicapt raken en onvrijwillig ontslag zijn minder groot voor hoger opgeleiden dan voor lager opgeleiden.

Volgens Mandemakers is dit 'opleidingseffect' te verklaren uit onder meer een betere positie op de arbeidsmarkt en cognitieve vaardigheden. Die stellen mensen in staat tegenslagen beter het hoofd te bieden.

Jornt Mandemakers (Utrecht, 1982) studeerde Sociologie aan de Universiteit van Utrecht (2001-2006) en behaalde zijn Master of Science cum laude. Daarna studeerde hij een jaar Demografie bij het Max Planck Instituut voor Demografie in Rostock, Duitsland. In september 2007 begon hij als promovendus bij het Sociologie departement van Tilburg University. Sinds september 2011 werkt hij als post-doc aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Categorie:
Tag(s):