maandag, 18. april 2011 - 20:45

PvdA en VVD akkoord over Drents collegeprogramma

Assen

Formateur Eddy Veenstra (PvdA) heeft het programma “Focus en verbinding in Drenthe”gepresenteerd voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. De PvdA en de VVD stellen voor de periode 2011 – 2015 vier speerpunten centraal: economie, natuur en landbouw, demografische ontwikkeling en klimaat en energie. Bovendien willen beide
partijen de discussie over rollen taken van de provincie in het sociaal-culturele domein zorgvuldig afronden.

PvdA en VVD leveren ieder twee gedeputeerden. Rein Munniksma (PvdA) en Tanja Klip-Martin (VVD) komen in het nieuwe college terug samen met de nieuwkomers Ard van der Tuuk (PvdA) en Henk Brink (VVD). Het nieuwe college wordt op 20 april geïnstalleerd.

Het nieuwe college zet in op het scheppen en behouden van werkgelegenheid. Zorg en recreatie zijn daarbij een belangrijke banenmotor. “Samen met het bedrijfsleven en Groningen
en Fryslân willen we Noord-Nederland een goede plek geven op de nationale en de Europese economische agenda, waarbij energie, agribusiness, sensor- en watertechnologie van grote betekenis zijn.”

Natuur en landschap zijn essentieel voor wonen, werken en recreëren in Drenthe. De financiering ervan staat door de rijksbezuinigingen onder druk. De belangrijkste betrokkenen bij natuurontwikkeling en landbouw hebben met het Groen manifest een voorzet gegeven op welke wijze de natuuropgave in afgeslankte vorm te realiseren is. Het nieuwe college werkt dit Groen manifest verder uit met ruimte voor natuur, recreatie en landbouw.
Provincie:
Tag(s):