woensdag, 23. februari 2011 - 12:05

Raad van State geeft groen licht voor nieuwe stadsbrug Nijmegen

Nijmegen

Staatssecretaris Atsma heeft afgelopen maandag zijn goedkeuring gegeven aan de dijkteruglegging, heeft de Raad van State vandaag eveneens groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe stadsbrug De Oversteek en de aanpassing van de Energieweg.

Ook de bouwvergunning wordt binnenkort verwacht en vrijwel alle grond is verworven. De start van bouw staat gepland voor half april.

Met de stadsbrug en de verbreding van de A50 wordt de bereikbaarheid van Nijmegen vanuit het noorden sterk verbeterd en wordt het verkeer beter gespreid door de stad. De Oversteek komt iets ten oosten van de Vasim en landt op de noordoever ten westen van het toekomstige centrumgebied Citadel. Via de Graaf Alardsingel sluit de brug aan op de Prins Mauritssingel.

De Energieweg krijgt een aantal rotondes en wordt doorgetrokken vanaf het Industrieplein tot aan de Waal, door het nieuw te vormen bedrijventerrein Mercuriuspark. De brug wordt bijna 1,2 kilometer lang en krijgt 2x2 rijstroken, een gecombineerd fiets-voetpad in twee richtingen. Er is ruimte voor een 5e rijstrook die kan worden ingezet voor openbaar vervoer. De maximum snelheid op de brug wordt 50 km/uur.

De natuurcompensatie die noodzakelijk was voor de bouw van de brug is inmiddels ook afgerond. Als nieuw leefgebied voor een aantal vogelsoorten en riviergebonden planten in de Oosterhoutse Waarden zijn vervangende natuurgebieden ingericht. Op landgoed Middachten bij Rheden, wordt ruim 50 hectare agrarisch gebied zo beheerd, dat het een geschikte overwinteringsplaats is voor grote groepen ganzen. Ten westen van Driel is een gebied van ruim 3 hectare agrarisch grasland en een voormalige zandwinplas ingericht als leefgebied voor water- en moerasvogels.
Provincie:
Tag(s):