woensdag, 26. januari 2011 - 20:41

RAAK-gelden voor de Hanzehogeschool

Groningen

De Hanzehogeschool Groningen heeft ruim 1,2 miljoen euro aan subsidiegelden gekregen voor drie projecten. RAAK is een regeling vanuit het Ministerie van OCW om de kennisuitwisseling tussen hogescholen, BVE-instellingen en het midden- en kleinbedrijf in regionale innovatieprogramma's te verbeteren.

RAAK PRO aanvraag Belasting en belastbaarheid van (top)sporters; een wankel evenwicht, toegekend bedrag: € 673.446. In de alledaagse praktijk van de (top)sport –bij bijvoorbeeld trainers, coaches, sporters en artsen- bestaat veel behoefte aan het ontwikkelen van methoden en technieken om belasting/belastbaarheid in trainingen en wedstrijden te meten.

Hoe kunnen monumentale gebouwen met behoud van de monumentale waarde energieneutraal worden gerenoveerd? Welke nieuwe materialen kunnen in monumenten worden toegepast en hoe kunnen nieuwe energie-installaties met respect voor de monumentwaarde worden geïntegreerd in het gebouw? Voor dit onderzoek is een bedrag van € 299.922 toegekend.

Zorgprofessionals worden geconfronteerd met innovaties op meerdere fronten: nieuwe producten en diensten, nieuwe processen en technologieën, nieuwe organisatorische concepten. En ook met bijvoorbeeld de versterking van de marktwerking en de introductie van nieuwe bekostigingsmodellen. En dit alles binnen een veranderde arbeidsmarkt. Deze veranderen moeten op microniveau worden vertaald. In het programma worden deze professionals ondersteund bij het ontwerpen, organiseren en evalueren van concrete innovaties.
Provincie:
Tag(s):