donderdag, 17. februari 2011 - 21:16

Radboud Universiteit wil 'zelfmoordstudent' helpen

Nijmegen

Vorig jaar waren er twee zelfmoorden onder de studenten van de Radboud Universiteit. De Universiteit wil er voor zorgen dat studenten die problemen hebben snel hulp kunnen krijgen.

Tegenwoordig is er een bindend studieadvies. Hierdoor kan er een toenemende druk ontstaan op de studenten. Of zelfdodingen voorkomen kunnen worden weet Carla van Wely, hoofd Studentenbegeleiding niet, zo laat ze op de website van de RU weten.

‘Ook in een dorp of stad kan zoiets gebeuren, zonder dat naasten iets in de gaten hebben. Mensen kunnen naar de buitenwereld iets anders uitstralen dan wat ze daadwerkelijk voelen. Bovendien is het voor studenten vaak een taboe om aan anderen aan te geven dat het niet goed gaat.'

‘De inschatting is dat er steeds meer studenten zullen zijn met wie het niet goed zou kunnen gaan, vanwege het bindend studieadvies of financiële druk. Los dat er bij iedereen een verhoogde aandacht is voor deze ontwikkeling, waren er nog geen samenhangende afspraken over hoe we alle signalen bij elkaar brengen. Dat is nu wel het geval: studieadviseurs, docenten, mentoren, studentendecanen en psychologen brengen signalen bij elkaar en er komt een contactpersoon die waar nodig is de problematiek registreert.'

Een van de oplossingen kan zijn dat de ouders gebeld worden als studentbegeleiders merken dat het niet goed gaat met een student.
Provincie:
Tag(s):