zondag, 20. maart 2011 - 12:50

Rampbestrijding kerncentrale Lingen

Enschede

Door de gebeurtenissen in Japan is er veel aandacht voor de gevaren die kerncentrales kunnen veroorzaken. De kerncentrale Emsland ligt in het Duitse Lingen in de Landkreis Emsland op circa 20 kilometer van de grens van Twente.

Omdat de mogelijke effecten bij een ramp over Nederlands grondgebied vallen is de kerncentrale Emsland in Nederland geclassificeerd als een categorie A-object.

Rampenbestrijdingsplan
Momenteel is voor de kerncentrale Emsland een intergemeentelijk rampbestrijdingsplan operationeel. Dit plan is een aanvulling op het gemeentelijk rampenplan, dat als algemeen draaiboek fungeert.

In het rampbestrijdingsplan staat aanvullend specifieke informatie over de kerncentrale en maatregelen als alarmering, schuilen en evacuatie, de inname van jodiumtabletten, maar ook de ontsmetting van personen, bescherming van de voedselketen, voorlichting en psychosociale hulpverlening.

Deze maatregelen zijn van toepassing op die delen van de gemeenten Dinkelland en Losser die het dichtst bij de grens en Lingen liggen.

Er is geen reden om aan te nemen dat de kerncemtrale Emsland momenteel een acuut veiligheidsrisico vormt. De Veiligheidsregio Twente is voldoende voorbereid op een ramp en de rampbestrijdingsplannen worden momenteel geactualiseerd in overleg met de Duitse autoriteiten.
Provincie:
Tag(s):