dinsdag, 8. februari 2011 - 11:32

'Rampenzenders kampen met capaciteits tekort op internet'

Hilversum

De directeur van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerkenting (ROOS) zegt tegenover de Volkskrant dat de Regionale omroepen steeds vaker internetcapaciteit tekort komen wanneer zij dienst doen als rampenzender.

Gerard Schuiteman, directeur van ROOS, kwam tot die conclusie naar aanleiding van de overbelaste website van omroep Brabant tijdens de brand in Moerdijk.

Schuiteman wil dat de landelijke politiek inziet dat het medium radio bij een een ramp niet toereikend is en dat eveneens aandacht besteed moet worden om de burgers zo goed mogelijk via internet op de hoogte te houden van de ramp. Binnenkort zal hierover een gesprek zijn met de verantwoordelijke minister.

De capaciteitsproblemen van de brand in Moerdijk is niet een op zich staand probleem geweest. Zo was in november 2009 de website van Omroep Fryslân totaal onbereikbaar toen er salpeterzuur ontsnapte uit een transportwagen nabij Donrijp.
Provincie:
Tag(s):