donderdag, 19. mei 2011 - 9:25

RAVU eerste patiëntveilige zorginstelling

Bilthoven

Jaarlijks overlijden nog teveel mensen aan vermijdbare medische fouten.

Dit heeft geleid tot een nieuwe - ISO gerelateerde - kwaliteitsnorm binnen de zorg: Cliënt-/patiëntveiligheid. Op 14 april jl. is de RAVU (ambulancedienst in de provincie Utrecht) conform deze norm getoetst en positief beoordeeld. Hiermee is de RAVU, als eerste zorginstelling in Nederland, officieel gecertificeerd voor patiëntveiligheid. Op 15 juni a.s. wordt het certificaat aan de RAVU uitgereikt.

Om vermijdbare medische fouten te voorkomen heeft het ministerie van VWS besloten dat de veiligheid van patiënten binnen de zorg hoge prioriteit moet krijgen. De overheid verwacht daarom van zorginstellingen dat zij in 2012 cliënt- en patiëntveiligheid hebben ingebed in de bedrijfsvoering en dat zij het werken aan veiligheid kunnen aantonen. Kwaliteitsinstituut HKZ heeft hiervoor de kwaliteitsnorm Cliënt- / patiëntveiligheid ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):