woensdag, 31. augustus 2011 - 16:36 Update: 08-07-2014 0:31

Recherche kraakt diepgelegen pornonetwerk Robert M.

Amsterdam

De Nationale Recherche heeft in een onderzoek op internet grote hoeveelheden kinderporno aangetroffen op anonieme ontmoetingsplaatsen en diep verborgen websites. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag laten weten.

Netwerk Robert M.
De aanleiding voor het onderzoek is de Amsterdamse zedenzaak. De Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft een multidisciplinair rechercheteam samengesteld om het (internationale) netwerk van zedenverdachte Robert M. in beeld te brengen.

’Hidden services’
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat M. gebruik maakte van verborgen plaatsen, zogenoemde ‘hidden services', op internet. Hij maakte daarbij gebruik van het Tor-netwerk, een wereldwijd netwerk dat het mogelijk maakt om anoniem op internet te surfen.

De onderzochte ‘hidden services' bestonden uit websites, forums en andere verborgen ontmoetingsplaatsen waar kinderpornografisch beeldmateriaal wordt uitgewisseld. Ook communiceren bezoekers er in chatkanalen over het misbruiken van kinderen en de productie en verspreiding van kinderporno.

Onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en met toestemming van de rechter-commissaris bij de rechtbank Rotterdam zijn de rechercheurs twaalf ‘hidden services' binnengegaan door de beveiliging te doorbreken.

Beeldmateriaal gewist
Van vier websites bemachtigde het onderzoeksteam de beheerrechten van het systeem. De twee servers waarop deze websites draaiden bleken in de Verenigde Staten te staan.

Op voorhand was overleg gevoerd door het Landelijk Parket met de Amerikaanse justitie over het onderzoek op internet. Al het beeldmateriaal, gebruikerslijsten en chats met privégegevens die op de kinderpornosites zijn aangetroffen worden overgedragen aan de FBI. Het gaat om tienduizenden afbeeldingen van misbruikte kinderen. Na het veiligstellen van dit beeldmateriaal zijn de servers compleet gewist.

Op de andere acht binnen gedrongen ‘hidden services' verkregen de rechercheurs niet de beheerdersrechten. Wel waren zij in staat het beeldmateriaal te wissen, nadat kopieën werden gedownload en veiliggesteld voor verder onderzoek. Een van deze sites, "Violent Desires", bevatte naast kinderporno ook een discussieforum, waarin onder andere werd gechat over het ontvoeren, mishandelen en ombrengen van kinderen.

Op alle leeggehaalde websites heeft het Nederlandse politieteam de bezoekers op de hoogte gesteld van het opsporingsonderzoek. De politie heeft niet tot alle verborgen kinderpornosites toegang kunnen verkrijgen. Op 11 kinderpornosites hebben de rechercheurs zich als bezoeker aangemeld en waarschuwingsberichten met het Nederlandse politielogo achtergelaten.

Het is niet bekend geworden vanuit welke landen deze ‘hidden services' worden aangeboden. In totaal zijn in het onderzoek meer dan 220.000 afbeeldingen en video's met kinderporno aangetroffen.

De foto's en video's blijken na een eerste vergelijking met eerder door de politie in beslag genomen beeldmateriaal voor een deel nieuwe en nog onbekende kinderporno. Het gaat om recente foto's en video's van hooguit vijf jaar oud.

De beelden zullen wanneer het noodzakelijk is internationaal aan politiediensten beschikbaar worden gesteld. Op de neergehaalde websites in de Verenigde Staten troffen de rechercheurs twee afbeeldingen aan die al bekend zijn uit de Amsterdamse zedenzaak. De betrokken ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Doel
Het belangrijkste doel bij de aanpak van kinderporno is het achterhalen en beëindigen van misbruik van kinderen en aanhouding van de producenten van het beeldmateriaal. In dit onderzoek wil de politie ook duidelijk maken dat anonimiteit binnen het Tor-netwerk en ook landsgrenzen de opsporing van kinderporno niet in de weg staan.

Het onderzoeksteam bestond uit digitale experts van de Dienst Nationale Recherche, de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT), de politie Amsterdam-Amstelland, zedenspecialisten van de Dienst IPOL en rechercheurs van andere KLPD-diensten. Het internet security bedrijf Fox-IT heeft het onderzoeksteam technische adviezen, infrastructuur en bijstand geleverd.

Vrijheid van meningsuiting
Het politieonderzoek, dat de hele maand augustus duurde, richtte zich niet op het Tor-netwerk zelf, maar op de ‘hidden services' met kinderporno binnen dit anonieme, ondergrondse deel van het internet. Het Tor-netwerk maakt internetgebruikers anoniem door hun ip-adres langs verschillende servers te sturen. Oorspronkelijk was Tor een project van de Amerikaanse marine.

Het netwerk bestaat voornamelijk uit privépersonen die met hun computers en internetverbinding zorgen dat Tor functioneert. Het gebruik van het Tor-netwerk is niet per definitie crimineel. In landen zonder vrijheid van meningsuiting wordt Tor bijvoorbeeld gebruikt door journalisten en tegenstanders van het heersende regime.
Categorie:
Tag(s):