vrijdag, 25. november 2011 - 11:03

Recherche verricht 16 aanhoudingen na miljoenenfraude

Purmerend

Rechercheurs van het Interregionaal Fraudeteam (IFT) van de Bovenregionale Recherche Noordwest Nederland hebben de afgelopen maanden in een omvangrijk fraudeonderzoek naar oplichting en witwassen 16 verdachten aangehouden. Dit meldt de politie vrijdag.

De hoofdverdachten, drie mannen uit Purmerend in de leeftijd van 41, 27 en 21 jaar, zitten nog vast, nadat zij werden voorgeleid voor de Raadkamer. Alle hoofdverdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

Arrestatieteam
De drie hoofdverdachten werden in september aangehouden; bij één van hen was de inzet van een arrestatieteam noodzakelijk. Na deze aanhoudingen werden aansluitend huiszoekingen verricht onder leiding van een Rechter Commissaris.

Hierbij werden o.a. in beslag genomen: een vuurwapen, munitie, diverse administratie, computers en overige gegevensdragers. De 13 medeverdachten werden in september en oktober jl. aangehouden en verhoord.

Overboeking naar rekeningen van katvangers
Aanleiding voor dit fraudeonderzoek was een viertal aangiften ter zake oplichting c.q. valsheid in geschrifte, afkomstig van een Nederlandse bank. Uit deze aangiften en het rechercheonderzoek bleek dat de verdachten zich systematisch bezighielden met pogingen tot overboeking van grote geldbedragen van rekeningen van bestaande cliënten van de bank naar speciaal daartoe geopende zakelijke rekeningen. Deze bedrijven bleken op naam te staan van zgn. 'katvangers'.

Het onderzoek maakte ook duidelijk dat de verdachten zich niet beperkten tot één financiële instelling, maar gepoogd hebben gelden over te boeken van nietsvermoedende personen en bedrijven met rekeningen bij nagenoeg iedere grotere bank in Nederland.

Samenwerking met veiligheidsafdelingen van banken
In het onderzoek is door het Interregionaal Fraudeteam nauw samengewerkt met de veiligheidsafdelingen van de banken. Voor het omzeilen van de veiligheidsprocedures van de banken werden door de verdachten diverse trucs toegepast, waarbij gedetailleerde kennis over de benadeelde personen en bedrijven essentieel was.

In een aantal gevallen bleek het niet mogelijk de veiligheidsprocedures van de diverse banken te omzeilen. Diverse malen lukte dit echter wel en zodra de overboeking was voltooid, werd in het buitenland ‘gecasht’, zodat slechts de overboekrekening en de betreffende katvanger bekend werden.

Miljoenenschade
De geraamde potentiële schade door alle geslaagde en niet-geslaagde pogingen van de groep verdachten wordt geschat tussen de € 6.000.000,-- en € 7.000.000,--. Hierbij is inbegrepen de laatste poging, waarbij door ingrijpen van het onderzoeksteam en de samenwerking met een financiële instelling een bedrijf werd behoed voor een schadepost van € 4.800.000,--. De daadwerkelijk geleden schade voor de andere gedupeerden wordt geschat op € 750.000,--

Naast het strafrechtelijk onderzoek wordt ook een financieel vervolgonderzoek gestart op het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen vermogen door de aangehouden verdachten.
Provincie:
Tag(s):