dinsdag, 7. juni 2011 - 20:24

Rechtbanken krijgen minder strafzaken in 2010

Den Haag

Het aantal zaken bij de strafsectoren van de rechtbanken in Nederland is vorig jaar met 8% gedaald. Dit blijkt dinsdag uit het jaarverslag van de Rechtspraak over 2010.

Strafzaken
Werden er in 2009 nog 218.000 strafzaken aangebracht, vorig jaar waren dat er iets meer dan 200.000. Het totaal aantal rechtszaken in Nederland bleef met 1,9 miljoen gelijk aan dat van 2009.

Rechtspraakbreed bleef het beroep op de rechter nagenoeg gelijk, maar sectoraal waren er grote verschillen. Niet alleen het aantal rechtbankstrafzaken nam af, ook bij vreemdelingen-zaken en Mulderzaken (verkeersovertredingen) was een instroomafname te zien. De groei van het aantal handelszaken in 2009 als gevolg van de economische crisis is gestokt. Een toename was er bij de kanton familiezaken (9%) en de belastingzaken in hoger beroep (17%).

Straf
De afname van het aantal strafzaken is onder andere te verklaren door de lagere instroom bij het Openbaar Ministerie. Ook de invoering van de OM-strafbeschikking (strafmaatregel zonder tussenkomst van de rechter) heeft invloed gehad op de instroom.

Dit effect is nog gering, maar zal sterker worden en structureel zijn. Daarnaast zou de invoering van nieuwe registratiesystemen bij de politie en het Openbaar Ministerie tot vertraagde registratie van de instroom hebben geleid.

Civiel/kanton
De sterke instroomgroei bij handelszaken die in 2009 het gevolg was van de economische crisis, is in 2010 gestokt, evenals de sterke groei in de kantonsector. Wel namen de schuldsaneringen en incassozaken wederom in omvang toe. Het aantal verzoeken tot arbeidsontbinding nam echter met ruim een kwart af. Het aantal belastingzaken in hoger beroep nam toe, evenals de familierekesten, vooral bij de kantonsector.

Personeel
De Raad voor de rechtspraak heeft in 2010 de diversiteit binnen de organisatie geïnventariseerd. 7% van alle medewerkers van de Rechtspraak heeft een biculturele achter-grond. Bij rechters is dat percentage nog laag (2%), maar bij de rechterlijk ambtenaren in opleiding (raio's) stijgt het aandeel mensen met een biculturele achtergrond; 7% van de raio's is bicultureel.

Van de overige medewerkers van de Rechtspraak heeft 9% een biculturele achtergrond. Uit de toenemende biculturele diversiteit blijkt dat het beleid van de Raad vruchten afwerpt.

Eind 2010 werkten er bij de rechtbanken en hoven 2.500 rechters: 1.309 vrouwen (52%) en 1.193 mannen (48%). Ten opzichte van vorig jaar nam het aandeel vrouwen met 1% toe.

Bij de rechtbanken zijn vrouwelijke rechters ruim in de meerderheid (64%), bij de hoven nam het aandeel vrouwelijke rechters met 1% toe tot 45%. Van de 51 raio's die in 2010 werden aangenomen, is 69% vrouw. Ook in andere functies bij de Rechtspraak zijn vrouwen sterk vertegenwoordigd: 74%. In totaal telde de Rechtspraak in 2010 9.995 rechters en medewerkers.
Provincie:
Tag(s):