maandag, 28. maart 2011 - 14:10

Rechter: Aanbestedingsprocedure politiepistool is rechtmatig

Den Haag

Wapenfabrikanten Carl Walther en Heckler & Koch hebben het kort geding tegen Politie Nederland en wapenfabrikant Sig Sauer verloren. Dit heeft de rechtbank maandag bekendgemaakt.

De voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage heeft maandag uitspraak gedaan in twee kort gedingen die wapenfabrikanten Carl Walther en Heckler & Koch hadden aangespannen tegen Politie Nederland en wapenfabrikant Sig Sauer over de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van een nieuw pistool voor de Nederlandse politie.

Beide zaken zijn op 17 maart 2011 gevoegd behandeld. Carl Walther en Heckler & Koch behoorden evenals Sig Sauer tot de inschrijvers op de aanbesteding. Op 27 januari 2011 heeft Politie Nederland onder meer Carl Walther en Heckler & Koch bericht voornemens te zijn om de opdracht aan Sig Sauer te gunnen.

Carl Walther en Heckler & Koch vorderden in kort geding onder meer dat Politie Nederland veroordeeld zou worden de gunningbeslissing in te trekken. Het ging hierbij om de vraag of Politie Nederland met de aanbestedingsprocedure onrechtmatig en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld jegens Carl Walther en Heckler & Koch.

Bezwaren
De bezwaren van beide wapenfabrikanten tegen het gunningvoornemen van Politie Nederland aan Sig Sauer hadden voor een groot deel betrekking op klachten en vermoedens dat bij de aanbestedingsprocedure sprake is geweest van ongeoorloofde bevoordeling van Sig Sauer.

In verband daarmee hebben Carl Walther en Heckler & Koch gewezen op een aantal punten in de procedure die volgens hen aantonen dat Politie Nederland de aanbestedingsprocedure heeft ‘toegeschreven’ naar Sig Sauer. In het vonnis wordt op deze punten ingegaan.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Carl Walther en Heckler & Koch niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat sprake is geweest van manipulatie en van ongeoorloofde bevoordeling van Sig Sauer. Heckler & Koch heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat Politie Nederland heeft gehandeld in strijd met de regels van het aanbestedingsrecht.

De voorzieningenrechter is tot de conclusie gekomen dat de vorderingen van Carl Walther en Heckler & Koch niet voor toewijzing vatbaar zijn en heeft deze afgewezen.
Provincie:
Tag(s):