dinsdag, 19. april 2011 - 12:52

Rechter: ontruiming woning Terwijde mag doorgaan

Utrecht

De ontruiming van een woning in de Utrechtse wijk Terwijde mag doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag in een kort geding bepaald.

De kantonrechter stond die ontruiming op 18 maart al toe, omdat de huurder onvoldoende maatregelen nam tegen zijn overlast veroorzakende kinderen.

De huurder was opnieuw naar de rechter gestapt omdat hij vond dat de verhuurder – stichting Mitros – ‘geen in redelijkheid te respecteren belang’ heeft bij de ontruiming. Hij eiste daarom dat de tenuitvoerlegging van de ontruiming zou worden opgeschort.

In een dergelijk ‘executiegeschil’ behandelt de rechter de zaak niet opnieuw inhoudelijk. De tenuitvoerlegging van een vonnis kan alleen worden geschorst als er sprake is van feitelijke of juridische misslagen of wanneer er een noodtoestand zou ontstaan bij degene wie door de tenuitvoerlegging van het vonnis geraakt wordt.

Volgens de rechter is er van misslagen geen sprake. Het feit dat de oudste zoon die overlast veroorzaakte inmiddels is vrijgelaten uit voorarrest en dat de burgemeester van plan is hem een gebiedsverbod voor het gebied rond de woning op te leggen maakt de situatie ook niet anders. De kans dat de oudste zoon toch bij de woning komt is na zijn vrijlating zelfs groter geworden.

De huurder had daarnaast medische stukken overgelegd waaruit blijkt dat hij psychosociale problemen heeft. Die stukken bevatten volgens de rechter geen feiten die niet eerder al bij de kantonrechter hadden kunnen worden besproken en ook deels al besproken zijn.

De huurder heeft al aangekondigd tegen het vonnis van de kantonrechter van 18 maart in hoger beroep te gaan.
Provincie:
Tag(s):