woensdag, 2. maart 2011 - 10:48

Rechter verbiedt ontruiming gekraakt schoolpand Utrecht

Utrecht

De voorzieningenrechter heeft woensdag de strafrechtelijke ontruiming van een gekraakt voormalig schoolpand aan de Frans Schubertstraat in Utrecht verboden.

Het Openbaar Ministerie had de krakers in januari laten weten van plan te zijn het pand te ontruimen, wegens overtreding van het per 1 oktober 2010 in werking getreden kraakverbod.

Eén van de krakers stapte daarop naar de rechter. De rechter oordeelde dat een kort geding voldoende gelegenheid biedt om te toetsen of een de voorgenomen ontruiming rechtmatig is. De uitspraak in een strafproces hoeft niet te worden afgewacht. Tijdens een kort geding kan namelijk gekeken worden of er sprake is van een redelijke verdenking van overtreding van het kraakverbod. Als er zo'n verdenking is, kan de ontruiming in principe doorgaan.

De rechter constateerde echter, dat niet vast staat dat die redelijke verdenking er in dit geval ook daadwerkelijk is. De krakers stelden toestemming te hebben van de eigenaar van het pand - de gemeente Utrecht - om het te gebruiken. De officier van justitie heeft hier naar het oordeel van de rechter geen deugdelijk onderzoek naar gedaan. Er ligt alleen een aangifte en de stelling van de krakers zijn volgens de rechter tijdens de zitting onvoldoende weersproken. Daarom alleen al is de rechtmatigheid van de voorgenomen ontruiming niet komen vast te staan.

De rechter heeft in dit kort geding geen uitspraak gedaan over de vraag of het beleid dat op 2 december 2010 door het OM is gepubliceerd, de door het Haagse Hof in zijn uitspraak van 8 november 2010 gesignaleerde lacune in voldoende mate opheft.
Provincie:
Tag(s):