woensdag, 2. februari 2011 - 21:52

Rechter verbiedt vangen en vergassen ganzen in Utrecht

Utrecht

Brandganzen, nijlganzen, grauwe ganzen en Canadese ganzen mogen niet worden gevangen met vangkooien en vervolgens worden vergast. De bestuursrechter heeft een besluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, die de vangst en vergassing toestond, woensdag vernietigd.

De provincie had ontheffing verleend voor het vangen van de genoemde ganzen én de verwilderde gedomesticeerde in de maanden april tot en met oktober. De ontheffing liep tot 2013. De stichting de Faunabescherming was het niet eens met deze ontheffing en stapte naar de rechter.
Provincie:
Tag(s):