donderdag, 30. juni 2011 - 21:10

Rechter veroordeeld tot geldboete, officier van justitie vrijgesproken

Den Bosch

De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een rechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad veroordeeld tot een geldboete van vijfhonderd euro wegens het schenden van zijn ambtsgeheim.

Het openbaar ministerie verdacht ook een officier van justitie van het Zwolse arrondissementsparket van schending van het ambtsgeheim, maar de rechtbank spreekt hem daarvan vrij. Het openbaar ministerie eiste twee weken geleden tegen beide verdachten een voorwaardelijke geldboete van duizend euro.

De Zwolse rechter vroeg begin dit jaar de officier van justitie (een specialist in mensenhandelzaken) navraag te doen naar een man die bevriend was met de dochter van kennissen. De kennissen vermoedden dat hun dochter zich had ingelaten met een loverboy. De officier van justitie deed navraag en gaf de rechter informatie. De rechter verstuurde deze inlichtingen vervolgens naar het privé-e-mailadres van hem en zijn echtgenoot die de informatie gebruikte in een e-mailbericht aan de kennissen.

Volgens de rechtbank staat vast dat de rechter doelbewust in strijd met zijn ambtsplicht heeft gehandeld. De rechter en de officier van justitie hadden uit hoofde van hun functie regelmatig contact met elkaar. De e-mails in deze zaak werden uitgewisseld via de zakelijke e-mailadressen. Hieruit concludeert de rechtbank dat de rechter de informatie van de officier van justitie uit hoofde van zijn ambt heeft verkregen en dat die informatie valt onder het ambtsgeheim. De rechter diende de ontvangen informatie dus geheim te houden en dat wist hij. Door de informatie van de officier van justitie door te mailen naar zijn vrouw heeft de rechter zijn ambtsgeheim geschonden.
Provincie:
Tag(s):