maandag, 21. november 2011 - 15:44

Rechter:Orka Morgan mag naar Loro Parque op Tenerife

Amsterdam

De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft maandag bepaald dat Orka Morgan naar Tenerife mag verhuizen.

‘Het verzoek van de Orka-coalitie om dit te verbieden en om het Dolfinarium te verplichten mee te werken aan terugkeer naar zee, is afgewezen. Dit betekent dat Morgan op korte termijn uit Nederland kan vertrekken’, meldt de rechtbank Amsterdam maandag.

In augustus 2011 oordeelde de rechter nog dat Morgan voorlopig in Nederland moest blijven, omdat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meer onderzoek moest doen.

Dat is inmiddels afgerond en over de uitkomst loopt nu een bodemprocedure, maar dat kan niet worden afgewacht. Inmiddels vinden alle partijen dat Morgan niet langer in het Dolfinarium kan blijven omdat het bassin te klein is en omdat ze vereenzaamt.

Het Dolfinarium vindt dat Morgan niet meer terug kan naar zee en daarom beter af is bij soortgenoten in het Loro Parque op Tenerife. De Orka-coalitie meent dat Morgan verplicht terug moet naar zee, ook als de kans op succes klein is. De staatssecretaris vindt dat het welzijn van Morgan vereist dat terugkeer naar de vrije natuur een goede kans van slagen heeft.

Nu Morgan volgens zijn deskundigen weinig kans heeft om daar te overleven vindt hij terugkeer, gelet op het belang van Morgan, niet verantwoord. Nu de Spaanse autoriteiten bevestigen dat het park op Tenerife relevant wetenschappelijk onderzoek doet en als zich dierentuin bezig houdt met educatie, vindt hij dat het park aan de voorwaarden voldoet om Morgen verder op te vangen.

De staatssecretaris heeft volgens de rechter terecht bekeken of het uitzetten in zee, gelet op het welzijn van Morgan, een goede kans van slagen heeft. Op basis van de beschikbare informatie mocht hij concluderen dat Morgan geen redelijke overlevingskans heeft in de vrije natuur.

Het stappenplan van de Orka-coalitie is geen alternatief, omdat de kans op een goede afloop daarvan te onzeker is. Nu het Dolfinarium geen voorschriften overtreedt door Morgan niet terug te zetten in zee, heeft de rechter het verzoek om het Dolfinarium verplicht het stappenplan van de Orka-coalitie te laten volgen, afgewezen.

De rechter vindt verder dat de staatssecretaris voldoende zekerheid heeft gekregen dat Loro Parque geschikt is voor de verdere opvang van Morgan. Ook Spanje moet de strenge internationale regels tot bescherming van walvisachtigen naleven.

Volgens informatie van de Spaanse autoriteiten doet het park aan de voorwaarden van wetenschappelijk onderzoek en educatie. Daar mag de staatssecretaris op afgaan.

Dat de verhuizing naar Tenerife vooral voor commerciële doeleinden plaatsvindt is niet gebleken en evenmin dat Loro Parque geen goede huisvesting kan bieden. Het verzoek van de Orka-coalitie om het transport naar Tenerife te verbieden, wordt ook afgewezen.

Tegen deze uitspraak van de voorzieningenrechter staat geen hoger beroep open.
Provincie:
Tag(s):