woensdag, 16. november 2011 - 19:30

Reconstructie Herenwal in Heerenveen

Heerenveen

Momenteel zijn de eerste voorbereidingen van de reconstructie van de Herenwal zichtbaar. Er is een bord geplaatst, hekken en de werkruimte´s voor de uitvoerder.

Bij de reconstructie van de Herenwal, komt er een nieuwe kadeconstructie (muur). Daarnaast komen er op 4 plaatsen verkeersdrempels, (O.a. bij Herenhof, Schoolstraat, kerk en nummer 165).

Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen langs de kade, met parkeerbanden.
En het gedeelte van de Herenwal tussen de Trambaan en de Dubbele Regel wordt 'Herbestraat'.

De Planning is als volgt: In het najaar van 2011 de uitvoering van de kademuur. En tussen het voorjaar en het najaar van 2012 wordt o.a de bestrating van de Herenwal gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):