dinsdag, 28. juni 2011 - 16:54

Recordaantal bruinvissen geteld in Oosterschelde

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Stichting Rugvin hebben dit weekeind gezamenlijk een record-aantal bruinvissen geteld. Vrijwilligers aan boord van negen boten spotten op deze mooie zomerdag minimaal 61 bruinvissen in Nationaal Park de Oosterschelde.

Rond half tien ’s ochtends vertrokken ruim veertig vrijwilligers aan boord van negen schepen in linie richting het oosten van de Oosterschelde. Er stond nauwelijks wind, waardoor de dieren makkelijk te ontdekken waren. Tijdens de tocht werden in het hele gebied 61 bruinvissen waargenomen, waaronder minimaal vier paren bestaande uit moeder en kalf. Omdat ook tijdens twee vorige tellingen jonge dieren zijn gezien, wijst dit erop dat de bruinvissen zich in de Oosterschelde voortplanten.

Walvisachtigen
Bruinvissen zijn de kleinste soort walvisachtigen van de Noordzee en lijken op dolfijnen. Volwassen dieren zijn ruim anderhalve meter groot, kalfjes zijn ongeveer 70-80 cm. Sinds een aantal jaren worden deze dieren regelmatig waargenomen in Nationaal Park Oosterschelde. Wat deze groep uniek maakt, is dat zij het hele jaar in dit gebied verblijven. Bruinvissen langs onze kust trekken namelijk in de zomermaanden naar noordelijker wateren.

Het is niet de eerste keer dat het WNF en Stichting Rugvin samen bruinvissen tellen. Tijdens twee voorgaande tellingen, in 2009 en 2010, werden respectievelijk 37 en 15 bruinvissen geteld. De telling in 2010 kwam veel lager uit dan die in 2009 omdat het weer vrij ruw was. Onderzoekers gaan ervan uit dat de bruivissen makkelijk schuil konden gaan achter de golven.

Open verbinding
De Oosterschelde stond vroeger in open verbinding met de Noordzee; zeehonden, walvisachtigen en vissen zwommen met het grootste gemak in en uit de zeearm. In 1986 kwam de bouw van de Oosterscheldekering gereed. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn voor het eerst weer bruinvissen in de Oosterschelde gezien. Voor die tijd kwamen ze niet voor in dit door de Oosterscheldekering afgeschermde stuk zeewater. Het vermoeden is dat de dieren sinds die tijd af en toe achter de vis aan door de gaten van de kering naar binnen zijn gezwommen.
Provincie:
Tag(s):