zondag, 20. november 2011 - 21:23

Recreatieschippers de mist in

Amsterdam

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft zondag 20 november 2011 een tiental recreatieschippers bekeurd omdat ze in strijd met de voorschriften in dichte mist voeren en voor onveilige situaties op het water zorgden.

'Binnenvaartschepen konden een aanvaring soms nauwelijks voorkomen', meldt het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) zondag.

De Waterpolitie van het KLPD kreeg van binnenvaartschepen op verschillende vaarwegen meldingen van kleine bootjes die zich in de dichte mist een weg zochten en voor de beroepsvaart een groot gevaar vormden.

Op de belangrijkste vaarwegen schrijft het Binnenvaartpolitiereglement voor dat kleine schepen in de dichte mist alleen op radar mogen varen. Kan dat niet omdat het schip bijvoorbeeld geen radar of marifoon heeft of omdat de schipper geen radardiploma heeft, dan moet het op de dichtstbijzijnde geschikte plaats gaan stilliggen.

Op de Waal in de omgeving van Tiel werden vijf schippers van visbootjes bekeurd die, zonder dat ze op radar voeren, een visstekje zochten. De bemanning van een groot duwstel kreeg de schrik van hun leven toen ze plotseling voor zich een visbootje zagen opdoemen.

Het was vooral aan het vakmanschap van de beroepsschipper te danken dat het goed ging. De combinatie van extreem lage waterstand, dus smallere vaargeul, en de dichte mist maakte de situatie extra gevaarlijk.

Op het Amsterdam-Rijnkanaal bekeurde de Waterpolitie de schippers van een kajuitjacht en een sloep die in de dichte mist niet op radar voeren. Het kajuitjacht was bovendien niet voorzien van de juiste verlichting.

Op de Noord bij Alblasserdam waagden vier kanoërs hun leven door het water op te gaan en ook hier werden enkele vissers met bootjes bekeurd. Via de Verkeerspost vernam de Waterpolitie dat op het Hollands Diep een schipper zijn bootje aan een grote boei had vastgemaakt omdat hij door de mist niet meer wist waar hij zat. Deze schipper werd door Rijkswaterstaat bekeurd.

In de vaargeul op de Oosterschelde bij Tholen voer een Belgisch zeiljacht in dichte mist heen- en weer. Binnenvaartschepen waarschuwden elkaar over de marifoon voor het zeiljacht zonder radar. De schipper van het jacht verklaarde tegenover de Waterpolitie dat hij niet wist dat het verplicht was op radar te varen.

Hij had een marifoon, een kaart en een GPS voor plaatsbepaling en dacht dat dit voldoende was. Dat de marifoon op het verkeerde kanaal stond ingesteld waardoor hij niet kon communiceren met andere schepen, was hem nog niet opgevallen.
Provincie:
Tag(s):