zondag, 20. februari 2011 - 12:35

Recreatieterrein De Borkeld nog onvoldoende brandveilig

Rijssen-Holten

Het college van Rijssen-Holten heeft het recreatieterrein De Borkeld door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken op brandveiligheid. ‘Dat bureau Falck komt nu tot de conclusie dat er al veel gedaan is, maar dat het brandveiligheidsniveau op dit moment nog onvoldoende is’, meldt de gemeente.

Het college stemt in met de aanbevelingen van dit bureau. De raadscommissie ABZM bespreekt het rapport op 14 maart 2011. Uit die discussie zal blijken welke verdere stappen genomen moeten worden.

Bureau Falck constateert in haar rapportage van december 2010 dat geen aanvaardbaar brandveiligheidsniveau wordt behaald omdat de bereikbaarheid, ondanks de reeds genomen maatregelen, op dit moment nog steeds als onvoldoende gekwalificeerd moet worden.

Nieuw bestemmingsplan voor bredere wegen
Zij adviseert het college onder meer om een nieuw bestemmingsplan voor het gebied te maken, een nieuw wegenplan op te zetten en de aanwezige wegen te verbreden naar de wettelijke breedte van 4,5 meter. Zo nodig wordt het aantal verbindingswegen uitgebreid. Gronden kunnen zoveel mogelijk op een minnelijke manier verworven worden, maar als dat niet realiseerbaar is zal onteigening moeten volgen.

Het college stemt in met de aanbevelingen van bureau Falck. “Het geeft duidelijkheid”, zegt wethouder Jan Ligtenberg. “Wij vinden een snelle, veilige bereikbaarheid naar alle woningen in het gebied, dus ook naar woningen die op dit moment niet direct aan een toegangsweg liggen, van groot belang. Met het voorstel van Falck kunnen we dit bereiken. Tegelijk begrijpen we dat realisering van de aanbevelingen voor de eigenaren een grote impact kan hebben.”

De momenteel ingeschatte kosten van totaal ca. 5,3 miljoen euro worden in principe bij de belanghebbenden neergelegd, bijvoorbeeld via baatbelasting.

Hulpverleners teveel belemmerd
Het recreatieterrein De Borkeld bestaat uit ca. 500 in het groen gelegen recreatiewoningen in Holten. Alle paden en wegen in het gebied zijn privé eigendommen. In het verleden is het gebleken dat hulpverleners geen uitvoerend werk in het gebied kunnen doen. Er was bijvoorbeeld te veel overhangend groen, de paden zijn te klein, woningen zijn niet bereikbaar en er waren geen vluchtwegen.

Eerder onafhankelijk onderzoek
In november 2006 heeft een extern onderzoek aangetoond dat maatregelen nodig waren om het veiligheidsniveau te verhogen. Deze adviezen zijn voor een groot deel uitgevoerd.

In een aparte werkruimte is ruim een jaar een uitvoerder actief geweest om te proberen de eigenaren van nut en noodzaak van aanpassing te overtuigen. Een flink aantal andere acties zijn opgezet en uitgevoerd. In 2010 is geconstateerd dat een aantal eigenaren niet bereid was mee te werken aan het realiseren van verbindingswegen. Hierdoor liepen niet alleen zij gevaar op bij een calamiteit, maar ook de bewoners van andere woningen die ingesloten lagen.

Nieuw onafhankelijk rapport
De gemeente vroeg zich af of de genomen maatregelen voor het brandveiligheidsniveau voldoende waren en heeft bureau Falck gevraagd een onafhankelijk rapport op te stellen.

Wanneer de raadscommissie onderschrijft dat een nieuw bestemmingsplan nodig is, kan het recreatieterrein op z’n vroegst in maart 2015 voorzien zijn van een aanvaardbaar brandveiligheidsniveau.
Provincie:
Tag(s):