dinsdag, 17. mei 2011 - 14:11 Update: 08-07-2014 0:29

Recyclingpercentage autowrakken flink omhoog

In 2010 is 95,3% van het gewicht van afgedankte auto's in Nederland gerecycled. Dit blijkt uit het duurzaamheidverslag dat ARN vandaag uitgeeft. Het recyclingpercentage is in een jaar tijd met bijna 10% verhoogd.

Dat komt doordat het verbranden van shredderafval in afvalenergiecentrales met een R1 status sinds maart 2010 mogelijk is geworden. Het verbranden van het shredderafval is een vervanging van storten en mag meetellen in de recyclingprestatie.

De recyclingprestatie van 95,3% voldoet echter nog niet aan de in 2015 gestelde wettelijk gestelde verdeling. Deze schrijft voor dat tenminste 85% als product of materiaal hergebruikt moet worden, aangevuld met 10% door verbranding met energieterugwinning. Nu is dat nog 12%. Die laatste procenten zijn de meest complexe en kostbare om te realiseren. De onlangs door ARN geopende PST-fabriek zal hieraan een belangrijke bijdrage moeten leveren door het hergebruiken van het shredderafval als materiaal.

Materiaalhergebruik staat, volgens de Ladder van Lansink, boven energieterugwinning. Arie de Jong, algemeen directeur van ARN: "Wij willen zelfs een volgende stap zetten en stellen de vraag of het door ons te behalen recycli
Categorie:
Tag(s):