donderdag, 29. december 2011 - 11:58

Regelgeving nationaal ruimtelijk beleid vereenvoudigd

Den Haag

Op 30 december 2011 treedt het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in werking. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland een belangrijk moment.

Het besluit zorgt voor versnelling van de besluitvorming en vermindering van bestuurlijke drukte. Een aantal rijksbelangen wordt met dit besluit geborgd in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van overheden. De ministeriële regeling die bij dit besluit hoort treedt tegelijkertijd in werking.

Het besluit is eerder aangekondigd als de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en wordt afgekort ook wel het ‘Barro’ genoemd. Het besluit heeft in de zomer van 2009 ter inzage gelegen.
Provincie:
Tag(s):