woensdag, 23. februari 2011 - 17:24

Regeling tegemoetkoming telers Moerdijk opengesteld

Moerdijk

Telers die gedurende enkele weken na de brand in Moerdijk hun vollegrondsgroenten niet op de markt hebben gebracht, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie woensdagmiddag bekendgemaakt.

Om de tegemoetkoming te krijgen moet de teler een taxatierapport aanleveren waarin de inkomstenderving wordt onderbouwd. Ook moet de vordering op Chemie-Pack worden overdragen aan de overheid.

De Regeling tegemoetkoming groentetelers Moerdijk treedt 24 februari in werking. Tussen 24 februari en 31 maart 2011 kunnen aanvragen ingediend worden.

Uitzonderlijke maatregel
De telers hebben gehoor gegeven aan het advies van de overheid om ter bescherming van de volksgezondheid, de consument en het exportvertrouwen, groenten niet op de markt te brengen. Een groot deel van hun jaarinkomen is verloren gegaan.

Hoewel de overheid geen aansprakelijkheid erkent in deze kwestie, heeft het kabinet in dit uitzonderlijke geval toch besloten een tegemoetkoming te verstrekken. Voor deze regeling is maximaal 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Indienen aanvragen
Telers die in aanmerking komen, kunnen voor 31 maart 2011 een aanvraag indienen bij het Productschap Tuinbouw. Ze moeten aantonen dat opgeslagen en op het land achtergebleven groenten niet meer verkoopbaar waren na intrekking van de adviezen. Ook moet worden aangegeven om welke hoeveelheden groente het gaat. Daartoe moeten ze een taxatierapport aanleveren.
Provincie:
Tag(s):