dinsdag, 12. april 2011 - 14:18

Regels legaal wapenbezit onderzocht door Onderzoeksraad

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) gevraagd een onderzoek in te stellen naar het Nederlandse systeem ter beheersing van het legaal wapenbezit.

Opstelten wil tevens door de OVV vast laten stellen of het systeem voldoende functioneert en heeft gefunctioneerd in relatie tot het schietincident in Alphen aan den Rijn. Dit heeft de minister de Tweede kamer dinsdag in een brief laten weten.

Bij het onderzoek zal de Onderzoeksraad zich zowel richten op de regelgeving als de uitvoering en handhaving daarvan. ‘De Onderzoeksraad heeft toegezegd dit onderzoek te gaan uitvoeren’, aldus Opstelten.

Aan de hand van de uitkomsten van het strafrechtelijk onderzoek, het onderzoek van de Rijksrecherche en het onderzoek van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid zal Opstelten bezien welke conclusies zouden moeten worden getrokken ten aanzien van het beleid met betrekking tot legaal wapenbezit en het toezicht daarop.

De Hoofdofficier van Justitie van arrondissementsparket Den Haag heeft besloten tot een onderzoek naar het verstrekken van het wapenverlof aan de schutter. Dit feitenonderzoek zal door de rijksrecherche worden verricht.

Vervolgonderzoek
Naar aanleiding van het schietincident is door de politie Hollands Midden onder leiding van de officier van justitie een Team Grootschalig onderzoek (TGO) opgestart, bestaande uit twee teams, een team politie Hollands Midden en een team politie Haaglanden.

Bijstand wordt verleend door verschillende andere korpsen zoals Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, het KLPD en de KMar. Het onderzoek richt zich vooral op de volgende aspecten: wat is op 9 april 2011 gebeurd?; heeft iemand dit kunnen voorzien en/of voorkomen?; wat zijn de achtergronden van de persoon van de verdachte?; is er sprake van medeplegers en/of medeplichtigen en/of kan aangetoond worden dat het bestaan van medeplegers en/of medeplichtigen kan worden uitgesloten?.

Tot de opsporingshandelingen zullen ook forensisch en digitaal onderzoek behoren.
Provincie:
Tag(s):