donderdag, 31. maart 2011 - 22:43

Regio veiliger door effectief politiewerk

Schagen

De Politie Noord-Holland Noord heeft in 2010 goede resultaten geboekt. 'Het werd veiliger in onze regio en dat hebben we weten te bereiken binnen een sluitende begroting’, zei korpschef Ans Rietstra donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers in het Regionaal College van burgemeesters en de Veiligheidsregio. Zij spraken unaniem hun waardering uit voor het politiewerk en gingen akkoord met het jaarverslag.

Dat het veiliger werd in Noord-Holland Noord blijkt uit de cijfers. De politie registreerde 4,2% minder misdrijven. Ook het aantal incidenten liep terug. Met 10,7%. Op de thema’s waar de politie extra aandacht aan besteedt, werd positief gescoord: 7% minder geweldsmisdrijven, 28% minder misdrijven rond hennepteelt, 14% minder fietsendiefstallen, 27% minder gevallen van overlast door jeugdgroepen en 10% minder vernielingen. Daarbij pakte de politie 35% meer helers (hierbij gaat het meestal om heling van gestolen fietsen) en 31% meer verdachten van het rijden onder invloed van alcohol.

Overvallenteam succesvol

Begin 2010 besloot de politie een speciaal team te formeren om het stijgende aantal overvallen te bestrijden. En met succes, want in 2010 nam het aantal overvallen met 45% af. Ook hielden wij in totaal 62 verdachten aan in 24 zaken. Noord-Holland Noord is hiermee koploper in politie Nederland. Vanwege het succes van deze aanpak formeerde de politie in 2010 ook teams voor straatroof en woninginbraken.

Financiën op orde

Financieel is het korps Noord-Holland Noord gezond. 2010 is positief afgesloten en ook voor 2011 is een sluitende begroting gepresenteerd. Het preventieve toezicht is daarmee komen te vervallen.

Niet alleen is het gelukt om de begroting sluitend te krijgen, dit is ook gedaan zonder dat er gesneden hoefde te worden in de personeelssterkte van het blauw op straat en de recherche. Ook investeerde ons korps nog volop in de opleiding van nieuw personeel en het vakmanschap van medewerkers.

Extra personeel

Inmiddels is het landelijke budgetverdeelsysteem aangepast. Hierdoor krijgt het korps Noord-Holland Noord extra geld en wordt het personeelsbestand uitgebreid. Dit betekent dat er in 2015 in totaal 85 medewerkers (fte) extra in dienst zijn. Hierbij gaat het om politiemensen in het operationele proces (blauw op straat, recherche, intake en service).
Provincie:
Tag(s):