dinsdag, 5. juli 2011 - 15:44

Regionale ambulancevoorziening Haaglanden

Den Haag

De rijksoverheid heeft plannen om de ambulancezorg ingrijpend te reorganiseren. Het gaat onder andere om schaalvergroting, samenvoegen van meldkamertaken en uitvoering van ambulancezorg.

De tijdelijke wet ambulancezorg gaat uit van een aanbieder ambulancezorg per veiligheidsregio. Momenteel zijn er in de regio Haaglanden drie ambulancediensten actief. Onderzoek van de Veiligheidsregio Haaglanden wijst nu uit dat een publiekprivaat samenwerkingsverband Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden haalbaar is. Er wordt inmiddels gewerkt aan de verdere inrichting van dit samenwerkingsverband. Hiermee is ook de ambulancezorg bij crises voor de komende jaren gewaarborgd.
Provincie:
Tag(s):