maandag, 7. februari 2011 - 14:22 Update: 08-07-2014 1:00

'Regionale verschillen bij tekort technici zijn groot'

Amsterdam

De techniek krijgt op korte termijn te maken met grote tekorten op de arbeidsmarkt. Naast vergrijzing en onvoldoende opgeleide mensen, stellen werkgevers hogere eisen en ontstaat er verdringing.

Dit maakt het voor laagopgeleide werkzoekende technici moeilijk om aan de slag te komen, aldus de "Arbeidsmarktschets Techniek" van Colo en UWV WERKbedrijf die begin februari is uitgebracht.

Verschillen tussen regio's zijn groot
Het onderzoek maakt duidelijk dat er grote regionale verschillen zijn in de vraag naar technici. Knelpunten zijn er nu al in en rond de grote steden Amsterdam en Utrecht, met veel vacatures voor elektrotechnici en bouwkundigen en relatief weinig werkzoekenden. Deze regio's hebben bovendien weinig nieuwe instroom van mbo-gediplomeerden. Dit geldt ook voor Noord - en Midden Limburg. De vergrijzing is hier oorzaak van de verwachte tekorten. In de regio's Haaglanden en Rijnmond zijn eveneens veel vacatures, echter daar is het aanbod van werkzoekenden juist groot.

André Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf: "UWV heeft zeventigduizend werkzoekenden met een technische achtergrond in beeld. Hoewel soms laag opgeleid en - vanwege de crisis - deels langdurig werkzoekend, vormen zij een waardevolle bron voor werkgevers bij het vervullen van hun vacatures. Bedrijven moeten dan wel bereid zijn om meer te investeren in stages en opleidingen."
Categorie:
Tag(s):