maandag, 1. augustus 2011 - 17:49

Reorganisatieproces Defensieonderdelen van start

Den Haag

Met de startbrief heeft secretaris-generaal Ton Annink maandag 1 augustus in opdracht van minister Hans Hillen het sein op groen gezet voor het reorganisatieproces bij Defensie. In de startbrief zijn onder meer de kaders opgenomen waarbinnen de reorganisaties hun beslag moeten krijgen.

Uitvoering
De commandanten van de 7 Defensieonderdelen maken op basis van de startbrief een vertaling naar hun eigen organisatie en gaan daarmee verder aan de slag. Zij hebben tot in september de tijd om een plan van aanpak te maken.

Tot die tijd zijn, in lijn met de afspraak met de centrale medezeggenschapscommissie, geen onomkeerbare besluiten mogelijk. "Defensie wil zo snel als mogelijk reorganiseren zodat het personeel tijdig weet waar het aan toe is. Snel is goed, zo lang het niet ten koste gaat van de zorgvuldigheid", aldus de secretaris-generaal.

Numerus fixus
In de startbrief staat onder meer hoe de commandanten invulling moeten geven aan de numerus fixus. Deze geeft aan hoeveel werknemers per rang en schaal werkzaam mogen zijn binnen het Defensieonderdeel.

Om binnen deze kaders te komen, zijn spelregels nodig en die worden uitgelegd. Op korte termijn zal numerus fixus fungeren als sturingsinstrument bij de reorganisatie en de daarmee gepaarde overtolligheid.

Om de operationele gereedheid en de betaalbaarheid structureel te waarborgen is niet alleen een inkrimping nodig, maar ook een nieuwe personeelsopbouw. Defensie streeft daarbij naar een verbeterde balans tussen jong en oud, instroom en ervaring en voldoende loopbaanperspectief.

Vastgoed
Het herbeleggingsplan vastgoed en infrastructuur vergt zorgvuldige afstemming. Er is dan ook nog bestuurlijk overleg gaande over de terreinen van Defensie die al dan niet moeten worden afgestoten. De verwachting is dat hierover deze maand meer duidelijkheid komt.
Provincie:
Tag(s):