donderdag, 10. november 2011 - 10:02

Resultaat asbestonderzoek op school

Goes

Maandag hebben wij u bericht over het sluiten van basisschool de Groene Ring Noord aan de Schoolstraat. Aanleiding hiervoor was de eerdere constatering dat er in één van de kruipruimtes sprake was van losse asbestvezels.

Dit was voor het college van burgemeester en wethouders en voor het schoolbestuur reden om direct actie te ondernemen en het verplichte vervolgonderzoek meteen te laten uitvoeren.

Het aanvullende onderzoek is maandagmiddag en maandagavond uitgevoerd en vanmiddag heeft de gemeente de resultaten hiervan ontvangen. Er is goed nieuws: bij de metingen op verschillende plekken in de school is nergens asbest aangetroffen in de lucht en in het stof. Dit betekent dat er geen sprake is geweest van gezondheidsrisico’s voor de kinderen en leerkrachten. Met deze positieve uitkomsten zijn er geen redenen om de school nog langer dicht te houden. De kinderen kunnen donderdag gewoon weer naar school.

De enige ruimte waar dus sprake is van asbest is de kruipruimte. Dit is een dichte ruimte en er zijn inmiddels extra maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat niemand deze ruimte kan betreden. Het asbesthoudende materiaal in de kruipruimte gaat verwijderd worden door een gerenommeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dit gebeurt in de kerstvakantie. Daarna zal de school nogmaals onderzocht worden met behulp van luchtmetingen en kleefstofmonsters. Wij verwachten dat dit allemaal binnen de kerstvakantie opgestart en afgerond kan worden.
Provincie:
Tag(s):