zondag, 20. maart 2011 - 12:44

Resultaten hertelling Flevoland leiden niet tot verschuiving in zetels

Lelystad

In een korte extra vergadering hebben Provinciale Staten van Flevoland donderdagavond de oorspronkelijke verkiezingsuitkomst en zetelverdeling vastgesteld. 'De hertelling van de stemmen van 42 stembureaus brachten geen opvallende verschillen aan het licht', meldt de provincie Flevoland.

Voor 78 van de 80 onverklaarbare verschillen in de eerste telling is alsnog een verklaring gevonden. Deze lopen uiteen van verschrijvingen tot telfouten.

Nu de uitslag van de hertelling geen wijzigingen kent voor de zetelverdeling en de te benoemen kandidaten, heeft de commissie geloofsbrieven geadviseerd de oorspronkelijke telling vast te stellen. Provinciale Staten gingen hiermee akkoord.

De nieuwe statenleden worden volgende week donderdag, 24 maart, officieel geïnstalleerd.
Provincie:
Tag(s):