maandag, 12. september 2011 - 10:12

RET is een proef gestart met gezichtsherkenningscamera's

Rotterdam

De RET is een proef gestart met gezichtsherkenningscamera's. Doel van de proef is om te onderzoeken of deze slimme camerasoftware een goed hulpmiddel is voor de conducteurs bij het handhaven van het OV-verbod.

De proef moet uitwijzen of de gezichtsherkennings-camera's werken en of ze een daadwerkelijk hulpmiddel zijn voor onze controleurs.' aldus Pedro Peters, algemeen directeur RET. De proef -die ongeveer een half jaar duurt- wordt uitgevoerd op een van de drie tramlijnen waarop het OV-verbod geldt en kost twee ton, waarvan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de helft betaalt.
Provincie:
Tag(s):