woensdag, 9. november 2011 - 15:50

Rijk betaalt ruim helft sanering Moerdijk

Den Bosch

Het rijk betaalt ruim de helft van de bodemsanering van Chemie-Pack in Moerdijk. Aanvankelijk dreigde de provincie Noord-Brabant voor de op 38,2 mijloen euro geraamde opruimings- en saneringskosten op te draaien, omdat op het inmiddels failliete bedrijf waarschijnlijk niets meer valt te verhalen.

De provincie Noord-Brbant, het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en de gemeente Moerdijk hebben daarover overeenstemming bereikt. “De bijdrage van de provincie blijft daardoor beperkt tot maximaal 17,5 miljoen euro”, zegt gedeputeerde Johan van den Hout van Ecologie & Handhaving woensdag.

Ook het rijk betaalt 17,5 miljoen euro. Als dat niet toereikend blijkt, wordt de rest gefinancierd uit de rijksbijdrage voor bodemsanering Noord-Brabant voor de periode 2015-2019. De Brabantse Staten moeten op 11 november nog met het plan akkoord gaan.

Provincie uitvoerder
Anders dan de provincie en de gemeente Moerdijk vorige maand afspraken, gaat niet de gemeente maar de provincie de bodemsanering uitvoeren. Dat heeft ermee te maken dat de bijdrage van het rijk is gebaseerd op de Wet Bodembescherming. In dat geval dient de provincie de bodemsanering uit te voeren.

Waterschap
Waterschap Brabantse Delta ontvangt een rijksbijdrage van 5,25 miljoen euro voor de kosten van de brand bij Chemie-Pack. Uit eigen middelen draagt het waterschap bijna 5 miljoen euro bij.

“Daarmee zit elk van de bij de nasleep van de brand bij Chemie-Pack betrokken overheden er financieel op dezelfde manier in”, zegt gedeputeerde Van den Hout
Provincie:
Tag(s):