woensdag, 16. februari 2011 - 11:13

Rijk en gemeente Rotterdam tekenen voor sterke inzet op Rotterdam-Zuid

Rotterdam

De gemeente Rotterdam, maatschappelijk organisaties en het Rijk komen voor 1 september 2011 met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid.

Zo komen er afspraken over de verbetering van de woningvoorraad, de verhoging van de onderwijsprestaties, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het versterken van de lokale economie. Voor de verbetering van de woningvoorraad gaan het Rijk en de gemeente samen met onder andere corporatiekoepel Aedes, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en een pensioenuitvoerder een alternatieve manier van financiering onderzoeken. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben daartoe in Rotterdam een intentieovereenkomst ondertekend.
Provincie:
Tag(s):