dinsdag, 6. december 2011 - 20:31

Rijksbijdrage van belang tegen filevorming op knooppunten Overijssel

Zwolle

Minister Schultz lijkt niet van plan te zijn geld uit te trekken voor de aanpak van de knooppunten van de nieuwe N 340/N48 met de rijkswegen A28 en N36.

'Dit blijkt dinsdag uit het gesprek dat de provincie Overijssel met het Rijk heeft gevoerd rond de Meerjarenraming Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)', meldt de provincie Overijssel.

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn van mening dat een Rijksbijdrage van groot belang is voor een goede vormgeving van deze knooppunten om toekomstige verkeersproblemen te voorkomen.

De opstelling van de minister over een Rijksbijdrage is voor de provincie reden om de problematiek onder de aandacht van de Tweede Kamerleden te brengen om zo het ministeriële standpunt te keren.

Gedeputeerde Gerrit Jan Kok, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel: "De N 340/N48 is een belangrijke verbindende schakel tussen de twee Rijkswegen. De huidige aansluiting van de N 340 op de A28 kan het toekomstige verkeer niet verwerken. Goede doorstroming is niet alleen van belang voor het verkeer dat zich op de N 340/N48 bevindt, maar ook voor het verkeer van en naar en op de Rijkswegen. De vormgeving van de aansluitingen heeft effect op de verkeersafwikkeling op de rijkswegen. We hebben hier dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door de knooppunten aan beide zijden van de N 340/N48 nu meteen goed aan te pakken, zorgen we samen voor een goede infrastructuur die de toekomstige ontwikkelingen goed aankan."

Ondertussen gaat de provincie door met de plannen voor de verbetering van de N 340. "Deze weg is een hoofdader in Overijssel en een belangrijke economische verbinding voor Noordoost Overijssel. De verbetering van deze provinciale weg is dan ook van groot belang", meldt Gerrit Jan Kok. "Als Provinciale Staten de plannen goedkeuren kunnen de werkzaamheden in 2018 gereed zijn. Mocht het Rijk zich niet, samen met de provincie en de gemeente Zwolle, inzetten voor een structurele oplossing, dan ligt er straks een goede provinciale infrastructuur waarbij de knooppunten met de Rijkswegen later alsnog moeten worden aangepast. Dat is kapitaalvernietiging en daar willen we de minister voor behoeden."

Wethouder René de Heer van Zwolle, onder meer verantwoordelijk voor Economie en Verkeer, sluit zich aan bij de waarschuwende woorden van de gedeputeerde.

"Zwolle en de regio staan al jaren in de top van economisch sterke regio's. Dat betekent dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het welvaren van de BV Nederland. Die positie hebben we mede vanwege de goed bereikbaarheid, zowel via water, spoor als weg. Het is niet voor niets dat Zwolle er keer op keer in slaagt om grote bedrijven en kantoorconcentraties aan zich te binden. Om aan de eisen van de markt te blijven voldoen is het essentieel dat we blijven investeren, vooral ook in onze bereikbaarheid", legt de wethouder uit.

"Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan (IJsselallee, Ceintuurbaan) en blijven we de komende jaren doen. De aansluiting van de N340 op de A28 is daarbij uitermate belangrijk. Zowel voor de Overijsselse hoofdstad als voor de regionale verbindingen. Ons bedrijventerrein Hessenpoort ligt strategisch aan de N340 en de A28. Dat heeft gezorgd voor één van de meest geavanceerde bedrijventerreinen van dit deel van Nederland. De komende jaren wordt hier nog volop ontwikkeld: onder meer Ikea heeft grote interesse en ook andere bedrijven blijven zich hier vestigen. Om economische trekker te blijven heeft deze regio een goede aansluiting van beide wegen simpelweg nodig. De A28 is inmiddels - terecht - met 2x3 rijbanen aangepast aan de verkeersdruk in dit deel van het land. Een goede afwikkeling van dat verkeer naar stad en regio is daarbij noodzaak. Daar investeren we zelf in, maar we kunnen het niet alleen."

De nieuwe aansluitingen van de N 340/N48 op de A28 en N36 maken onderdeel uit van de totale opwaardering van de N 340/N48. Doel is deze provinciale weg om te vormen van een 80 km/uur weg naar een 100 km/uur weg met gedeeltelijk 2x2 rijbanen en met gedeeltelijk een nieuw tracé. Het ontwerpplan voor de aanpak van de weg heeft van 27 september tot en met 8 november ter inzage gelegen. De plannen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Ommen. Provinciale Staten nemen in het voorjaar van 2012 een definitief besluit over de verbetering van de N 340/N48.
Provincie:
Tag(s):