dinsdag, 5. juli 2011 - 15:20

Rijkssubsidie toegekend aan 500 monumenten

Zwolle

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit jaar bijna 58 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van gebouwde, groene en voor het eerst ook archeologische rijksmonumenten. Daarmee konden 477 aanvragen worden gehonoreerd. De eigenaren van zo'n 500 monumenten kunnen beginnen met de uitvoering van hun 6-jarig instandhoudingsplan.

Meer dan de helft van het toegekende subsidiebedrag, 31 miljoen euro, gaat naar de instandhouding van 230 kerkgebouwen. Zo kan de eeuwenoude St. Servaaskerk aan het Vrijthof in Maastricht met de subsidie een groot onderhoudsplan uitvoeren. De Broerenkerk in Zwolle - toekomstige plek van boekhandel en uitgever - kan onderhoudswerk uitvoeren. Ook de neoclassicistische Havenkerk in Schiedam wordt gereed gemaakt voor een nieuwe functie. De restauratie van het casco wordt voltooid en urgent werk in het interieur uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):