woensdag, 6. juli 2011 - 21:43

Rijkswaterstaat mag A4 tussen Delft en Schiedam aanleggen

Delft

Rijkswaterstaat mag beginnen met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak de bezwaren tegen het tracébesluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat ongegrond verklaard.

Het besluit maakt de aanleg mogelijk van het zeven kilometer lange, ontbrekende stuk van de A4. In totaal 23 particulieren en organisaties, waaronder de Milieufederatie Zuid-Holland, hadden de Raad van State gevraagd het tracébesluit te vernietigen.

De Raad van State concludeert dat de minister 'in redelijkheid de voorkeur heeft mogen geven aan de aanleg van de A4 boven een van de aangedragen alternatieven'. Daarbij heeft de hoogste bestuursrechter in aanmerking genomen dat een tracébesluit 'een belangenafweging vergt, waarbij politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol spelen'.
Provincie:
Tag(s):