donderdag, 8. september 2011 - 17:02

Rijkswaterstaat onderzoekt reisgedrag en telt verkeer op de A28 en A32

Regio

Rijkswaterstaat voert op dinsdag 13 september aanstaande op de A28 en A32 rondom knooppunt Lankhorst, onderzoek uit naar het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen. Daarnaast wordt op maandag 12 september aanstaande vanaf 19.00 uur tot dinsdag 13 september 19.00 uur al het passerende verkeer op de op- en afritten van zeven aansluitingen rondom het knooppunt geteld.

Rijkswaterstaat wil beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de automobilisten en vrachtauto’s en van de hoeveelheid verkeer op deze rijkswegen. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de reeds beschikbare informatie (o.a. uit permanente telpunten) over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt. Jaarlijks voert Rijkswaterstaat soortgelijke onderzoeken uit op haar wegennet.

Voor het onderzoek naar het reisgedrag worden op dinsdag 13 september tussen 06.00 uur en 19.00 uur op de hoofdrijbanen op de A28 Zwolle richting A28 Hoogeveen en A28 Zwolle richting A32 Steenwijk en de verbindingsboog A28 Hoogeveen richting A32 Steenwijk rondom knooppunt Lankhorst, alle kentekens van het passerende verkeer, zowel vrachtauto’s als personenauto’s, genoteerd.

Uit de geregistreerde kentekens wordt vervolgens een steekproef genomen. Rijkswaterstaat vraagt vervolgens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adressen op die bij de kentekens horen. Deze automobilisten krijgen na enkele dagen een envelop met een enquêteformulier thuis gestuurd en het verzoek om deze enquête in te vullen en te retourneren. In het formulier wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenvervoer. Bij het vrachtverkeer wordt specifiek gevraagd naar de belading en de frequentie waarin het traject wordt afgelegd. Aan de reizigers van de personenauto wordt onder andere ingegaan op het traject, het aantal inzittenden en de reden van de reis (zakelijk, recreatief).

Op maandag 12 september vanaf 19.00 uur tot dinsdag 13 september 19.00 uur wordt al het passerende verkeer op de op- en afritten van zeven aansluitingen op de A28 Staphorst, De Wijk, Zuidwolde en de A32 Meppel Zuid, Meppel, Meppel Noord en Havelte geteld.

Met nadruk wordt er op gewezen dat de kentekens uitsluitend voor het onderzoek naar het reisgedrag worden genoteerd en niet voor andere doeleinden. De enquêteformulieren worden volledig anoniem behandeld en na beëindiging van het onderzoek vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden eind december 2011 verwacht.

Het onderzoek is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
Provincie:
Tag(s):