donderdag, 6. januari 2011 - 16:10

Rioleringsplan Lelystad wordt vernieuwd

Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad legt begin 2011 de gemeenteraad van Lelystad het verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) ter vaststelling voor, waarin het beleid en de financiering van de riolering voor de komende vijf jaar wordt vastgelegd. Dit heeft de gemeente Lelystad bekendgemaakt.

Verplichtingen en ambities<./b>
In 2011 treedt er een nieuw rioleringsplan in werking. In dat rioleringsplan moeten de diverse verplichtingen en ambities van de Gemeente Lelystad vermeld worden. Deze worden gekoppeld aan de gemeentelijke zorgplichten; stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Verbrede opzet
Elke vijf jaar stelt de gemeenteraad een nieuw rioleringsplan vast. Dit rioleringsplan is verbreed van opzet, wat inhoudt dat naast de zorg voor het afvoeren van stedelijk afvalwater, er nu ook voor het afvloeiende hemelwater en het voorkomen van grondwateroverlast beleid wordt gemaakt.

Het plan heeft een looptijd van vijf jaar en gaat in na vaststelling door de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):