vrijdag, 16. september 2011 - 9:41

Rioolwaterzuivering Kerkrade nog niet helemaal op orde

Kerkrade

Ondanks grote inspanningen is het nog niet helemaal gelukt om het rioolwaterzuiveringsproces in Kerkrade-Kaffeberg weer op gang te brengen. Het proces kwam woensdag in de problemen toen een nog onbekende vloeistof via het riool in de installatie terechtkwam en daar bacteriën doodde die nodig zijn om afvalwater te zuiveren. Honderden vissen vonden de dood.

De afgelopen dagen zijn doorlopend vrachtwagens vol schone bacterieculturen naar Kerkrade gebracht. De berging in het rioolstelsel en op het zuiveringsterrein is bijna vol. Om overstorten elders in het rioolsysteem te voorkomen, gaat het Waterschapsbedrijf Limburg weer rioolwater vanuit het rioolstelsel innemen. Dit gebeurde donderdagavond rond 19.00 uur.

Waterschap Roer en Overmaas liet rond het tijdstip van de lozingen zuurstofrijk water van stuwmeer Cranenweyer in de Anselderbeek lopen om het zuurstofgehalte zoveel mogelijk op peil te houden. Om het effect van de lozingen in de gaten te houden, verricht het waterschap zuurstofmetingen bij de monding van de Anselderbeek in de Worm. Ook wordt er zekerheidshalve een scherm in de Worm geplaatst om bij eventuele vissterfte de dode vissen op te vangen.
Provincie:
Tag(s):