donderdag, 13. oktober 2011 - 18:54

Rioolwaterzuivering Westerschouwen milieu-vriendelijker

De rioolwaterzuivering Westerschouwen is aangepast. Door het aanpassen van de zuivering is een betere stikstof- en fosfaat verwijdering mogelijk. De zuurstoftoevoer is verbeterd, de elektrotechnische installatie is aangepast en de beluchtingselementen zijn vervangen.

Deze wijzigingen zorgen voor een hoger zuiveringsrendement en een minder milieubelastend zuive-ringsproces.

Er is gekozen voor energiezuinige compressoren. Deze investering is wel groter dan begroot, maar omdat het energieverbruik van de vernieuwde zuivering aanzienlijk lager is, worden de-ze kosten snel terugverdiend. De gerealiseerde energiebesparing voor de rioolwaterzuivering Westerschouwen is, door toepassing van plaatbeluchters en energiezuinige blowers, ongeveer 188.000 kWh per jaar. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 54 huishoudens. Hier-door wordt de CO2-uitstoot verminderd met 126 ton per jaar.

Kosten van het project zijn ongeveer € 500.000, . De verbeteringen aan de rioolwaterzuivering leveren een bijdrage de doelstellingen van het MJA3-convenant en het Klimaatakkoord. Beiden zijn bedoeld voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiency.
Provincie:
Tag(s):