woensdag, 21. december 2011 - 10:26

Roel van Duijn krijgt alsnog aantal AIVD-documenten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet alsnog een aantal documenten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aan Roel van Duijn verstrekken die op hem betrekking hebben. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald in een hogerberoepszaak die was aangespannen door Van Duijn.

Hiermee komt een einde aan een langdurig juridisch geschil tussen de minister van BZK en Van Duijn dat vanaf juni 2009 liep.

De Raad van State is van oordeel dat de minister alsnog een aantal documenten die dateren van vóór 1982 moet verstrekken aan Van Duijn, omdat deze in direct verband staan met brieven die al eerder aan hem zijn gegeven. Dat geldt ook voor een aantal stukken over de vergaderingen van de zogenoemde Kabouterbeweging. Van Duijn heeft niet aannemelijk gemaakt dat de AIVD over nog meer documenten beschikt die op hem betrekking hebben uit die periode en die aan hem verstrekt kunnen worden.

Omdat Van Duijn vermoedt dat de AIVD ook ná 1982 gegevens over hem heeft bijgehouden, wil hij ook die gegevens ontvangen. Hierover oordeelt de Raad van State dat de minister 'terecht niet kenbaar heeft gemaakt of bij de AIVD stukken aanwezig zijn die dateren van ná 1982 en zien op actuele gegevens', omdat verstrekking van die gegevens de AIVD zou kunnen belemmeren in zijn taakuitoefening.

Verder is de Raad van State van oordeel dat de minister terecht geweigerd heeft de twee niet-actuele stukken van na 1982 te verstrekken die bij de AIVD zijn aangetroffen. Van één stuk is niet duidelijk of het inderdaad om Van Duijn gaat. Verstrekking van het andere stuk mocht worden geweigerd om zo de bron geheim te houden, aldus de hoogste bestuursrechter.

Oud-politicus en voormalig activist Roel van Duijn wil voor zijn memoires inzage in de stukken die de AIVD over hem heeft. Daarom heeft hij op grond van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 de minister verzocht hem de documenten te verstrekken. De minister heeft in juni en december 2009 en april 2010 documenten verstrekt over hem en over de organisaties Ban-de-Bom-beweging, Provo en de Kabouterbeweging. Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam in februari 2011 heeft de minister ook nog een inzagedossier aan Van Duijn verstrekt.
Provincie:
Tag(s):