vrijdag, 14. januari 2011 - 18:13

Roer stijgt minder hard

Vlodrop

Waterschap Roer en Overmaas verwacht dat de afvoer van de Roer minder hoog wordt. De Roer stijgt nog steeds bij het meetpunt in Stah, maar in het stroomopwaarts gelegen meetpunt Jülich is aan een daling ingezet. De verwachting is dat de piekafvoer om en nabij 135 m3 per seconde zal bedragen. Deze piekafvoer wordt vrijdagavond verwacht, volgens het waterschap.

Waterschap Roer en Overmaas heeft uit voorzorg bij de Boomgaardstraat in Vlodop een natuurlijke hoogte verder verlengd met zandzakken om de naastgelegen huizen te beschermen. Gisteren werden uit voorzorg ca. 50 inwoners persoonlijk geïnformeerd door de gemeente Roerdalen, zodat zij zich zoveel mogelijk konden voorbereiden op het water. Waterschap Roer en Overmaas assisteerde de gemeente in het leveren van zandzakken. De kans op wateroverlast betreft woningen in St. Odilienberg (Wirostraat, Odiliastraat, Raadhuisstraat en de Leroperweg), in Melick (enkele woningen aan de Dorpstraat) en in Vlodrop (Tussen de Bruggen, Klifsbergweg en Effelderweg).

Maas
De Maas zal volgens Rijkswaterstaat nog licht stijgen. De piek wordt vanmiddag bij St. Pieter verwacht met een waterstand van 46,35 +NAP en een afvoer van ongeveer 1900 m3 per seconde. In Roermond zal zondagochtend een hoogwaterpiek zijn van 19.05 +NAP. Hoeveel het water stroomopwaarts van Roermond exact gaat stijgen is nog niet bekend.

Het waterschap blijft voortdurend alert op de afvoerstanden van de Maas, de Roer en de Limburgse zijbeken. Al het materieel, zoals pompen, coupures en demontabele kademuren, blijven daarom staan.
Provincie:
Tag(s):