dinsdag, 27. september 2011 - 9:26

Rosenthal roept Veiligheidsraad op tot sancties Syrië

Den Haag

Minister Rosenthal roept de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op om sancties te treffen tegen het Syrische regime.

'De resolutie van de Veiligheidsraad in maart tegen Libië was historisch. Maar de Veiligheidsraad slaagt er niet in om consensus te bereiken op Syrië. Dagelijks worden we geschokt door verschrikkelijke verhalen. Afgelopen weekend droegen vreedzame demonstranten een spandoek mee: "Help Syrië. Het land bloedt." We moeten luisteren naar de bevolking van Syrië. Ik dring er bij alle leden van de Veiligheidsraad op aan om overeenstemming te bereiken op gerichte sancties tegen het regime.'

Rosenthal zei dit in zijn speech tot de Algemene Vergadering in New York, met als thema de wereldwijde roep om vrijheid. Titel van de speech was: Vrijheid - Een recht voor iedereen; een plicht voor regeringen; een opdracht voor de Verenigde Naties.

'Vrijheid is van ons allemaal, en vereist inspanningen op het gebied van veiligheid, democratie en rechtsstaat ontwikkeling, en welvaart', aldus Rosenthal.

'Een democratische samenleving geleid door een solide rechtsstaat is de beste garantie voor vrijheid. Democratie betekent vrijheid en gelijke rechten voor iedereen. Het biedt kansen om de positie van vrouwen te versterken. Democratie betekent ook respect voor de rechten van religieuze groepen, zoals christelijke minderheden.'

Ook onderstreepte Rosenthal het belang van samenwerking in de Verenigde Naties voor vrijheid in de wereld. Des te belangrijker is het dat de VN zich aanpast aan snelle internationale ontwikkelingen. 'Een effectieve en efficiënte VN is in het nationale belang van alle lidstaten en essentieel voor vrijheid.'
Provincie:
Tag(s):