vrijdag, 7. oktober 2011 - 11:47

Rotterdam geeft positieve impuls aan werkgelegenheid

Rotterdam

Het inzetten van Wsw'ers en langdurig werkzoekenden wordt vanaf 2012 een beslissend criterium bij het aanbesteden van werk door Gemeentewerken Rotterdam. Deze week publiceert de gemeentelijke dienst de eerste aanbesteding, waarbij dit criterium geldt.

De gemeente Rotterdam geeft hiermee verdere invulling aan haar duurzaam inkoopbeleid en geeft een positieve impuls aan de werkgelegenheid in de stad. `Hoe inventiever een ondernemer is, hoe groter de kans op gunning van de opdracht', aldus wethouder Florijn (werk, inkomen en zorg). `Door partnership te belonen investeren we zowel in de mensen als de economie van de stad. Dus kom maar op met die positieve bijdragen'.

Ieder jaar verstrekt de afdeling Onderhoud Buitenruimte (OBu) van Gemeentewerken voor ongeveer 35 miljoen euro aan opdrachten voor de Rotterdamse buitenruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud aan straten, wegen en de gemeentelijke groenvoorziening. Een klein deel hiervan voert de afdeling zelf uit, maar het grootste deel wordt op de markt gezet.
Provincie:
Tag(s):