donderdag, 16. juni 2011 - 16:50

Rover klaagt over NS bij Inspectie V&W

Utrecht

Door reizigers met een buitenlandse bankrekening minder service te verlenen dan reizigers met een Nederlandse rekening, handelt NS in strijd met Europese regelgeving. Deze klacht legt Rover neer bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Ook vraagt Rover de Inspectie erop toe te zien dat NS reizigers beter informeert over hun rechten en plichten.

NS legt reizigers uit het buitenland beperkingen op. Zo is het niet mogelijk een voordeelurenkaart aan te schaffen zonder Nederlandse bankrekening, waardoor reizigers uit andere landen niet kunnen beschikken over het kortingstarief.

Ook de regeling ‘geld terug bij vertraging’ is alleen toegankelijk voor reizigers met een Nederlands bankrekeningnummer. Rover heeft de kwestie al diverse malen bij NS aangekaart maar nog geen bevredigend antwoord gehad.

Rover vraagt de Inspectie maatregelen te nemen zodat NS de Europese voorschriften alsnog gaat naleven.
Provincie:
Tag(s):