vrijdag, 18. november 2011 - 17:45

Rover positief over spoorplannen minister

Den Haag

De belangenvereniging voor reizigers Rover stemt in met de beslissing van de Minister om de intercity-diensten en het overgrote deel van de stoptreinen onder strenge concessie-eisen onderhands aan de NS te gunnen. Dit meldt Rover vrijdag.

Het reizigersvervoer is gebaat bij continuïteit en stabiliteit om te kunnen groeien. Rover gaat akkoord met de voornemens om buiten de Randstad enkele stoptreinen op het Hoofdnet aan te besteden onder strikte voorwaarden.

De reiziger moet geen last krijgen van ruziënde vervoerbedrijven, slechte aansluitingen, dubbel opstaptarief en apart in- en uitchecken per vervoerder.

Rover is gelukkig met het besluit om de Hogesnelheidslijn en het Hoofdrailnet samen te voegen. Dat opent de mogelijkheid om er één geheel van te maken dat beter tegemoetkomt aan de behoeften van de reizigers. Meer reizigers hebben dan profijt van de investeringen en door intensiever gebruik van de HSL verbetert de mobiliteit in de Randstad.

Rover is aangenaam verrast dat de Minister het belang onderstreept van het treinvervoer naar het buitenland. Rover rekent dan ook op de volle steun van de Minister om de populaire Beneluxtrein te behouden.
Provincie:
Tag(s):