dinsdag, 22. november 2011 - 13:05 Update: 08-07-2014 0:55

Rugklachten? 'Beweeg met mate'

Maastricht

Bestaande therapieën voor mensen met chronische lage rugklachten zijn vooral gericht op het aansporen van beweging. Het uitgangspunt hierbij is dat patiënten vaak beweging proberen te vermijden uit angst voor letsel of pijn.

Het blijkt echter dat een deel van de patiënten juist te veel beweegt en zichzelf hiermee overbelast. Therapie zou daarom een op maat gemaakte behandeling moeten zijn die patiënten inzicht geeft in wat ze wel en niet kunnen doen met hun lichaam, zodat ze de juiste mate van beweging krijgen. Dit blijkt uit het proefschrift van Ivan Huijnen, waarmee hij op donderdag 17 november hoopt te promoveren aan de Universiteit Maastricht.

Chronisch lage rugklachten zijn een veelvoorkomend probleem en leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren en een verminderde kwaliteit van leven. Huijnen toont in zijn onderzoek aan dat binnen de patiëntengroep met chronische lage rugklachten, waarin patiënten vergelijkbare pijnintensiteit rapporteren, duidelijke verschillen bestaan in het activiteitenniveau, waarbij de ene groep activiteit vermijdt en de andere volhardend is. Huijnen: “Het advies om bij lage rugklachten te (blijven) bewegen blijft wel staan, maar een subgroep van patiënten gaat hierin mogelijk over zijn eigen grenzen heen waardoor hij zichzelf overbelast en na afloop door een toename in de pijn rust moet nemen.”

Huidige behandelingen richten zich veelal op het uitdagen van de activiteiten die de patiënt vermijdt, om de patiënt te laten zien dat de angst voor beweging onterecht is en ze uiteindelijk de bewegingen uit te laten voeren en daarmee de beperkingen te verlagen. Nu blijkt dat er ook een groep bestaat die juist wel – en vaak te veel - blijft bewegen, is een op maat gemaakte aanpak noodzakelijk.
Categorie:
Tag(s):